Facebook
newsletter_signup
newsletter_signup

DEWELOPER

Budomal Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AB spółka komandytowa została powołana w celu realizacji własnego przedsięwzięcia deweloperskiego - zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych pn. „Nowy Olechów”, zlokalizowanych przy ul. Łokietkówny w Łodzi. W obecnej postaci przedsiębiorstwo istnieje na rynku od kilku lat i zatrudnia zgrany zespół ludzi, posiadających bogate doświadczenie w realizacji projektów deweloperskich.

Zdobyta wiedza oraz współpraca z rzetelnymi wykonawcami, a także solidne podstawy finansowe firmy Budomal Development,  pozwalają zapewnić jej Klientom sprawną realizację marzeń o własnym „M”, przy zachowaniu wysokiego standardu wykonania. Środki finansowe przekazane przez Klientów, do czasu zakończenia realizacji inwestycji, przechowywane są na zamkniętych powierniczych rachunkach bankowych, wobec czego ryzyko inwestycyjne kupujących jest znikome.

Celem firmy jest sprostanie zmieniającym się oczekiwaniom nabywców. Wyróżnia nas umiejętne połączenie tradycyjnych technologii z nowoczesnymi rozwiązaniami. Nadrzędną wartością jest dla nas zadowolenie Klientów, które stanowi impuls do dalszej pracy i rozwoju.

Adres www: prbbudomal.pl

Dane spółki

Budomal Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AB Sp.k. z siedzibą w Łodzi przy Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego nr 141, 92-318 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000705468, akta rejestrowe której prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 728 282 43 06 reprezentowana przez Budomal Development Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego nr 141, 92-318 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000537398, akta rejestrowe której prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości: 500.000 PLN posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 7282800694.